Nyilvános párbeszédet!

2016-11-18
tilt

Egy Tanítanék Mozgalom címére érkező, eredetileg Palkovics Lászlónak szánt levél

Tisztelt Palkovics László államtitkár úr!

Én sose voltam párt tagja, híve, lévén, hogy kirekesztőnek, elnyomónak tartanám mindeniket, nem vagyok jogász, politikus, politológus, szociológus, közgazdász, stb., csak egy tanár és három gyermekes szülő, azaz a szolgáltató és a fogyasztó. Tiltakozásomat is magánvéleményként küldtem, nem az Egyetem vagy bármely szervezet mögé bújva.

Az életemet tettem fel 35 éve egy olyan pályára, az oktatásra, a tudományra, amelyik sose volt jól fizetett, de anno független, szabad volt mind a hétköznapi üzleti és a piszkos politikai érdekektől.

Nem mondhatok Önnek semmi újat a Tanítanék mozgalom pontjaiból és a háttér-információkból, mint amit Ön ne tudna, de úgy adódott, hogy a szerepeink alapvetően különböznek. Én megpróbálok az életpályámmal és felmenőimmel túlélni egy elképesztően erőszakos Rejtői környezetben, Ön megpróbálja a rendszert magyarázni és működőképesnek tartani.

Nézzük a szempontjaimat! Az Ön által képviselt rendszer céljai és eszközei szerintem a következők:

 1. FORRÁSKIVONÁS: 2010-ben a regnáló hatalom uralomra kerülésekor csak a felsőoktatásban rögtön 2/3-ra csökkentették az amúgy is csak vegetálásra elegendő forrást (193 milliárdról 126-ra, ha jól emlékszem). Elsődleges szempont azóta is a forráselvonás.
 2. PÁRBESZÉD HIÁNYA: Az Ön által képviselt rendszernek első pillanatban megjelent eszköze, hogy eltávolította a szakembereket (jogász kádereket vett fel helyettük) és nem áll szóba az érintettekkel se. A hatalmi gőg, arrogancia is sérti az emberséget, de ez nem magyarázható másképp, mint hogy a rendszernek nem célja az üzemeltetés, csak a pusztítás (lásd 5. pont).
 3. KÖZPONTOSÍTÁS: A módszer egyaránt volt jellemző a szocialista- és a horthy-féle rendszerre, bármely diktatórikus rendszerre (eredményét ismerjük). Jelen esetben elsősorban az akár háborús igényű hatalmi koncentráció, vagy csak az ellenfékek leépítése, mobilitás lehet a cél. Mindenképp a demokrácia ellen hat. Például az önkormányzatiság agresszív leépítése (iskola szinten a hatáskörök, tulajdon megvonása) nyilván a lakosság és egyértelműen a gyerekek ellen szolgál.
 4. FIGYELEMELTERELÉS: A NER módszere a petárdákkal, átnevezésekkel, látszatintézkedésekkel való figyelemelterelés, napi egész pályás lerohanás. Hétköznapi ember ezt úgy éli meg, mintha naponta megerőszakolnák. Valójában a pártjuk NEM KORMÁNYOZ. Csak eltereli a figyelmet a manyup, az uniós pénzek, a földek, a trafikok, kaszinók, letelepedési ügyletek, stb. pénzbehajtása körül. Ezt a módszert Önök az EMMI-ben (már a neve is embertelen, mátrix-szerű) sajnos csak receptként másolják. Így húzzák az időt 6 éve valójában bármi érdemi válasz, párbeszéd nélkül (ha a szerencsétlen, kívülálló zombikat az un. "Nemzeti Pedagógus Kar"-ban nem számítom)
 5. PUSZTÍTÁS: Sajnálatos, hogy a kezdetben a szakértelem hiányának hitt okozat, következő ránézésre célnak, a rendszer részének tűnik. Amint a "rezsicsökkentés" tulajdonképpen az energia-szektor szereplőinek kivéreztetéséről és az ágazat bagóért átvételéről szól, a köz- és felsőoktatás lehetetlen helyzetbe hozása is valójában cél.
 6. KÉNYSZERHELYZET: Sajnos hihető, hogy a tankötelezettség életkorának állítása (ez forrásmegtakarítás is), a köz- és felsőoktatás vészhelyzetbe hozása egy másodlagos cél. Fiatalok kényszerhelyzetbe hozása (közmunkára kényszerítése, horthy 3 millió koldus országa) lehet cél a 21. században, a számítástechnika korában?

Nehéz elhinni, hogy egy hatalomnak lehet ilyen nemzetromboló célja, de sajnos a szociális háló és a nyugdíjrendszer leépítésében is ez látszik.

Ebben lehet parancsot teljesíteni, vagy részemről egyet nem érteni.

Ennek nincs köze se konzervatív, liberális, jobb vagy balos nézetekhez, csak civilizációhoz (lásd Legyek ura).

50 éve nem hittem volna, hogy a francia forradalom, majd Hitler, Mussolini, Sztálin, … Ceausescu után sok évvel egy képzett embernek le fogom írni ezen sorokat.
Úgy gondolom, hogy Ön csak működőképessé próbál tenni egy szerintem üzemképtelen rendszert. Mérnökként üzemeltet, ez ismerős.

Kényszerhelyzetben van, de egyes pontjai az elvárásainak, a módszer módosítható. 

Kérem, kérem, kezdje el a nyilvános párbeszédet a valódi szakemberekkel és az érintettekkel!

 

Előzmények

EMMI levél a tiltakozóknak:

Tiltakozó levél:

Tiltakozom!

Én, ………………………….. tiltakozom a felelőtlen és álságos oktatáspolitika gyermekeink jövőjét érintő káros hatásai ellen! 2016 januárjában hozta nyilvánosságra a miskolci Herman Ottó Gimnázium tantestülete azt a nyílt levelet, mely a magyar oktatási rendszer legfontosabb problémáit tárta fel.

A felelős döntéshozók azóta is csak megosztó, a közvéleményt megtévesztő látszatintézkedésekkel, közvetlen megfélemlítéssel és hazug propagandával próbálják elkendőzni a valóságot. Ám az akut problémák továbbra is fennállnak, sőt, a krízis tovább mélyül.

 • A diákok terhei nem csökkentek. Ráadásul a 2017-ben érettségizők új érettségi szabályok szerint vizsgáznak, utolsó tanévükre újabb óraterheket kaptak. Valódi megoldások helyett ad hoc-jellegű ötleteléssel („9 órai iskolakezdéssel”, „a szünidő átszervezésével”, „30 perces tanórák bevezetésével”) borzolják a kedélyeket és terelik el a figyelmet a valós problémákról.
 • A nyugdíj előtt álló pedagógusoknak azt ígérték, „automatikusan” sorolják át őket magasabb, „pedagógus2”-kategóriába. Ehelyett most olyan „megoldáson” dolgoznak, mely az automatikus átsorolás helyett további többletterhet jelent számukra.
 • Az osztályfőnököknek és a munkaközösség-vezetőknek olyan vitatható jogszabályi rendelkezéssel adtak két óra órakedvezményt, hogy a gyakorlatban ez az „órakedvezmény” a legtöbb iskolában nem létezik.
 • A pedagógustársak érdekvédelmében tevékenykedő szakszervezeti tisztségviselők és közalkalmazotti tanácstagok órakedvezményét is ellehetetlenítették – munkásságuk nyilván egyre kényelmetlenebb a döntéshozók számára.
 • Számos iskolában az igazgatóválasztásnál semmibe vették az adott tantestület véleményét, szakmai döntések helyett politikai döntések születtek. Az igazgatóknak beígért, nagyobb anyagi és munkáltatói önállóságból egyelőre semmi nem tapasztalható.
 • Bizonyos iskolákban listázták és szankcionálták a tanárok kritikus véleménynyilvánítását.
 • A nevelési és oktatási munkát segítő kollégák valamint a technikai dolgozók továbbra is megalázóan alacsony bérért végzik a munkájukat, a számukra januártól beígért bérrendezés nem más, mint olcsó szemfényvesztés: legtöbbjüknek egy fillérrel sem fog nőni a jövedelme.
 • A szakképzés átalakításával kényszerpályára állították középiskolások százezreit. A közismereti tárgyak visszaszorításával gyakorlatilag lehetetlenné vált a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák diákjai számára az iskolaváltás és a nem szakirányú továbbtanulás. A természettudományos tárgyak helyett a szakgimnáziumokban olyan „kötelező komplex természettudományos tantárgy” bevezetése történt, melyhez nincs se tankönyv, se tanterv, se képzett szaktanár.
 • A tankönyvválasztás szabadságát továbbra sem állították vissza, a központilag iskolákra kényszerített könyvek nagy része tartalmi és szakmai hibákkal terhelt.
 • A pedagóguséletpálya-modell fókuszában még mindig az irreális mértékű, felesleges adminisztráció és néhány kirakat-óra áll.
 • A tanodák évek óta végzik el az állam helyett a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását és integrációját – a kaotikus pályáztatási rendszerrel, a pályázati kiírás késleltetésével mára az ő működésüket is ellehetetlenítette a kormányzat.
 • Az 58 „kicsi KLIK” megalapításával, mintegy lopakodó visszarendezéssel próbálják a korábbi, be nem vált központosítást konzerválni és fokozni. Már nemcsak a munkáltatói és finanszírozási jogokat központosítják, de az épület karbantartását is központi, állami fennhatóság alá helyezik.

Ezért követelem, hogy:

 • A tankerületek és az intézmények vezetőinek döntéseit ne a hatalomnak való megfelelési kényszer határozza meg, hanem a diákok, a családok és a munkavállalók érdekeit tartsák szem előtt. A hatályos jogszabályok értelmezésekor hagyatkozzanak a józan ész kritikájára!
 • A Nemzeti Pedagógus Kar tagjai a Köznevelési Kerekasztal munkájában többé ne vegyenek részt. Hiszen a kormány folyamatosan megszegi a megállapodásokat, a kerekasztal egy szakmaiatlan és diktatórikus oktatási rendszert legitimál!
 • Palkovics László oktatásért felelős államtitkár lépjen ki az előre megfogalmazott és szűrt kérdések, és a válogatott, megfélemlített intézményvezetők alkotta fórumok világából, és vállalja a vitát a sajtó nyilvánossága előtt a tanárok, a diákok és a szülők képviselővel!