Hogyan kellene működnie a Kerekasztal utódjának?

2016-11-25
xxx

A CKP levele és javaslata egy független, demokratikus játékszabályok szerint működő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma partnereként javaslattevő, véleményező, konzultatív szerepet betöltő szervezet létrehozására

A Civil Közoktatási Platform messzemenően egyetért egy független, demokratikus játékszabályok szerint összeálló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma partnereként javaslattevő, véleményező, konzultatív szerepet betöltő szervezet létrehozásával.

A jelenleg is működő Köznevelési Kerekasztal létrehozása során a minisztérium nem követett bizonyos, a múltban már bevált, demokratikus szabályokat, maga szabta meg a Kerekasztal összetételét, napirendjét, működésmódját. Ez volt az oka annak, hogy több szervezet nem kívánt részt venni a Kerekasztal munkájában. E szervezetek nem a diskurzust utasítják el, hanem a párbeszédnek azt a módját, azokat a feltételeit, amelyek a Kerekasztal megalakítása során érvényesültek.

A Civil Közoktatási Platformba tömörült civil szervezetek készek arra, hogy az oktatás átfogó, közép- és hosszútávon ható, valamint gyors cselekvést igénylő problémáiról demokratikus keretek között zajló párbeszédnek a részesei legyenek.

Ahhoz azonban, hogy ez lehetőségből valósággá váljék, bizonyos elvi jelentőségű, az eredményességet, a hatékonyságot demokratikus módon biztosító feltételeknek érvényesülniük kell.

Ezek a következők:

  1. A szervezet létrehozásáról intézkedő jogszabály társadalmi egyeztetésére legalább egy hónap szükséges a szakmai, a civil, az érdekvédelmi szervezetek számára.
  2. Kérjenek fel szakértőket a tervezett jogszabály véleményezésére – olyanokat is, akik nem értenek egyet a kormány politikájával.
  3. A szervezet legyen szakmailag önálló, maga alakíthassa ki SZMSZ-ét, munkaprogramját, maga választhassa vezetőjét, tisztségviselőit.
  4. A szabáályozásba építsenek be olyan elemeket, amelyek bizonyos garanciákat jelentenek arra, hogy az új szervezet állásfoglalásai, véleményezései nem lesznek  pusztába kiáltott szavak.
  5. Tisztázni kell, milyen szerepe lenne a létrehozandó szervezetnek a szakképző intézmények, az azokban zajló szakmai és közismereti oktatás ügyeiben. A szakképzés szakmai részével kapcsolatos egyeztetésre az érintett minisztériumok hozzanak létre hasonló egyeztető testületeket.
  6. Elengedhetetlen, hogy a szakmai oldalon a civil szervezeteknek is legyenek képviselőik.
  7. Az egyes oldalak képviseletét úgy kell szabályozni, hogy az lehetővé tegye az oldal valóságos képviseletét. Az alapforma a delegálás lehet, amelynek során az oldalak megszavazzák képviselőiket.
  8. A rossz asszociációk elkerülése érdekében indokolt, hogy az új szervezet neve ne „kerekasztal” legyen.

A feltételeket Palkovics Lászlóhoz írt levelelünkben részletesen kifejtjük.

[ bővebben ]