Ima a gyerekekért

2016-11-27
igazgyongy

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” – vajon eszébe jutnak-e ezek a jézusi szavak a miniszterelnökséget vezető miniszternek, mikor azt mondja, hogy „az oktatás legfontosabb szereplői az egyházi intézmények”?


Az oktatás legfontosabb szereplői a gyerekek. Akiknek legfeljebb, ha 10%-a tanul egyházi intézményben. A többiek egy lebutított, szakmai és emberi szempontból is ezer sebből vérző rendszerben küzdenek a túlélésért. Akik mögött támogató, szerető család áll, ők jó eséllyel túlélnek, de még így is szerezhetnek életre szóló sérüléseket. Az elhanyagolt, támasz nélküli gyerekeken jelenleg csak a csoda segíthet. Nem vallási-világnézeti hovatartozás kérdése, hogy megérinti-e a szívedet Gyarmathy Éva pszichológusnő imája.

Ima a gyerekekért:

  • Adj a gyerekeknek okosan szerető szülőket, hiszen a feltétlen elfogadás és az értelmes szabályok egy életen át tartást adnak nekik.
  • Adj a gyerekeknek biztonságot, táplálékot és egészséges környezetet, mert a testi fejlődés a szellemi fejlődés alapja.
  • Adj a gyerekeknek derűs, nyugodt felnőtteket, mert a harmónia megsokszorozza a lelki erőket.
  • Adj a gyerekeknek a tanulásukat bátorító, erősítő oktatást, hogy szeressenek tanulni, mert az ember a tanulás által emelkedhet fel.
  • Adj a gyerekeknek autonóm nevelőket, mert autonóm nevelő tud autonóm, tetteiért felelősséget vállaló emberekké nevelni.
  • Adj a gyerekeknek nagyon sok szabad tevékenységet, mert ennek során ismerik meg önmagukat, környezetüket és lehetőségeiket.
  • Adj a gyerekeknek társakat a tanuláshoz, mert egymástól könnyebben tanulnak, mint a felnőttektől.
  • Adj a gyerekeknek sokfélé életkorú társat, hogy együtt tevékenykedhessenek, mert a természetes gyerekközösségben gyakorlatban ismerik meg a társadalmi szabályokat.
  • Adj a gyerekeknek nyílt, hazugságmentes társadalmat, ami nem manipulációra, szolgalelkűségre és mások érdekeinek megsértésére tanítja őket, hanem együttműködésre, a hosszú távú közös érdekek megkeresésére.

Mondd meg, kiért imádkozol, és megmondom, ki vagy.