Miért veszik el az érettségizők jövőjét?

2017-03-30
tunti

 

Tisztelt Balog Zoltán Miniszter Úr!

Bár köztisztviselői pozíciójából adódóan fel kell tételeznünk, hogy Miniszter Úr számára is részleteiben ismert a szakgimnáziumi érettségi-ügy, annak megoldatlansága miatt fontosnak tartjuk, hogy emlékeztessük a kialakult helyzetre.

 • 2017-től kezdve kötelező a szakmai ágazati érettségi a szakgimnazistáknak, tehát a jog erejénél fogva ez lesz az „ötödik vizsgatárgyuk”. Ez egy nagyon összetett, sokféle tantárgyból összeálló vizsga, melynek pontos követelményei csak 2016 decemberében váltak nyilvánossá. Ez olyan helyzet, mintha a gimnazistáknak 9. osztályban azt mondanák, lesz majd egy érettségi tárgyuk, amiben lesz kémia, fizika, biológia, testnevelés és ének-zene. De az, hogy melyik tantárgyból, milyen arányban, milyen feladattípusokból áll az új érettségi tárgy, az csak az utolsó 12. év közepén derülne ki. És arra hivatkoznának, hogy, mivel ezeket a tárgyakat eddig is kellett tanulni, ezért amúgy is felkészültnek kell lenni belőlük. Mi úgy gondoljuk, hogy törvény szerint minimum két évvel a vizsgák előtt tisztában kell lenni azok részletes feltételeivel.
 • Nehezítették a nyelvi érettségit is – úgy, hogy a szakgimnáziumban nem emelkedett a nyelvi órák száma, nem állnak rendelkezésre megfelelő könyvek, feladatsorok.
 • 2016. januárjában tíz szakgimnazista – többek között Önnek is – nyílt levelet írt azzal a kérésekkel, hogy legyen szabadon választható az 5. érettségi tárgy, valamint ne nehezítsék a nyelvi érettségit, azaz az „elégséges” eredményhez legyen elég az A2-es szint, ahogy eddig is volt. Ezeket a kéréseket több mint 3000-en aláírásukkal támogatták.
 • A Tanítanék Mozgalom, a Civil Közoktatási Platform, a Független Diákparlament és a Szülői Összefogás a kezdeményezés mellé állt. Hivatalos beadvánnyal éltek Aáry-Tamás Lajosnál, az oktatási jogok biztosánál, valamint személyesen, a sajtó nyilvánossága előtt átadták a diákok kérését Palkovics László államtitkárnak, aki átvette a levelet, de nem ismerte el a felvetések jogosságát.
 • 2017. februárjában Aáry-Tamás Lajos biztos úr fogadta az érintetteket, a személyes meghallgatáson elismerte a diákok felvetésének jogosságát, „mártír-generációnak” nevezve az érettségiző szakgimnazistákat, és megígérte az ügy továbbítását, ami viszont „betegség miatt” márciusig nem történt meg.

Az érettségikre való jelentkezés idejének elmúltával az a kérés idén már káosz nélkül nem valósítható meg, hogy „legyen szabadon választható az ötödik érettségi tárgy” – de hátránykompenzálás még mindig lehetséges! A Civil Közoktatási Platform módosított, aktualizált javaslatokat nyújtott be az EMMI-hez, hogy megvalósuljon a hátránykompenzálás, ezekért küzdünk most:

 • Ne változzon a nyelvi érettségi, az elégséges osztályzathoz legyen elég az A2-es szint!
 • A szakmai ágazati érettségi elégséges osztályzatához legyen elég a 20%, és a méltányosság jelenjék meg a magasabb osztályzatoknál is!
 • Kéttannyelvű szakgimnáziumoknál olyan nyelven vizsgázhassanak adott szakmai tárgyakból, amilyen nyelven tanulták őket!
 • Ha valaki más pályán szeretne továbbtanulni, és emiatt „pluszban” érettségizik más tantárgyakból, a szakmai érettségit ne legyen kötelező beleszámolni a felvételi pontokba!
 • Írják le pontosan és egyértelműen, hogy a tanulási nehézséggel küzdő (SNI-s illetve BTM-kóddal rendelkező) tanulók milyen felmentéseket és könnyítéseket vehetnek igénybe a szakmai érettségin!
 • Állítsák vissza a következő tanévtől a szakgimnáziumokban az ötödik érettségi tantárgy szabadon választhatóságát!

Tisztelettel, de nyomatékosan megkérjük a Miniszter Urat, hogy gondoskodjon arról, hogy a fenti javaslatokat az Oktatási Államtitkárság, illetve az Oktatási Hivatal a diákok érdekeit szem előtt tartva kezelje, és a javaslatokkal összhangban biztosítsák az érintett diákok számára az elszenvedett hátrányok kompenzálását.

Fontos gyakorlatnak tartjuk a minisztérium részéről is, hogy áttekintik a 30000 diákot érintő helyzet valóságát, el- és befogadják a szakmai szervezetek által jelzett problémákat.

Magunk részéről a továbbiakban is szót fogunk emelni a közoktatásban esett méltánytalanságok miatt, képviselni fogjuk a hátrányosan érintettek érdekeit. A választási évhez közeledve ugye nem akarja a Miniszter Úr, hogy továbbiakban is ilyen kínos ügyek miatt kelljen a Tanítanék Mozgalomnak tiltakoznia?

Levelünkhöz mellékeljük az aktivistáink által viselt több mint 3000 iratkapcsot, szimbólumaként annak a több mint 3000 diáknak, tanárnak, szülőnek, akik aláírásukkal támogatták a szakképzésben tanuló diákok kezdeményezését az érettségi szabályok esélyegyenlőséget és méltányosságot biztosító megváltoztatására (https://goo.gl/xKSLHr).

Üdvözlettel,

Tanítanék Mozgalom

 


demonstráció


háttér