Fellebbezési kisokos szakgimnáziumi érettségikhez 2017-ben

2017-06-21
tm_jog

Az alábbi információkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik 2017-ben szakgimnáziumban érettségiztek, és méltánytalannak, problémásnak, vagy akár jogsértőnek találják az érettségi vizsgájukat.
 

Mire való a fellebbezés?

Az érettségid eredményét megtámadhatod: jogod van fellebbezni ellene, ha jogsértőnek tartod az értékelést. Lejjebb találsz példákat olyan esetekre, amikor jogsértő lehet az érettségi értékelése — de megmutatjuk azokat a tipikus eseteket is, amikor nem járhat sikerrel a fellebbezés.
 

Mikortól és meddig élhetek fellebbezéssel? Hová kell először fordulnom?

Az érettségi döntést követő 5 (öt) napon belül lehet a fellebbezést benyújtani. (Figyelem: a hétvégi napok is beleszámítanak!) A döntésről akkor értesülsz, amikor az érettségi részeredményét kihirdetik. Az írásbeli vizsga eredményét az osztály szóbelijének megkezdése előtt kell kihirdetni, a szóbeli eredményét az osztály szóbelijének befejezése után: innentől számítva van 5 napod a fellebbezésre. (Az írásbeli eredményéről hivatalosan elvileg a szóbeli kezdetén értesülsz. Ez akkor is így van, ha már jóval korábban sejted vagy tudod az eredményt. Ezért akkor sem kell korábbi időponttól számolni az 5 napot, ha valamilyen okból a Te írásbelid eredményére nem térnek ki a szóbeli megkezdése előtt.) Ha valamiért nem tudod benyújtani a fellebbezést (pl. megbetegedsz), a szüleidnek is joga van azt megírni és/vagy benyújtani. A fellebbezésről 3 (három) munkanapon belül döntenek.

A fellebbezést mindig az igazgatóhoz kell benyújtani abban az iskolában, amelyik az érettségi jelentkezésedet fogadta. Viszont nem neki kell címezned a fellebbezést! Ő csak továbbítja a címzettnek. Végig az igazgatóval fogsz kapcsolatban állni. Javasoljuk, hogy készíts másolatot a fellebbezési kérelemről, mielőtt benyújtanád, és az igazgatótól kérj írásbeli átvételi elismervényt is, amikor benyújtod. Ezen az oldalon megtalálod, kinek kell címezned a fellebbezést attól függően, hogy milyen típusú vizsgabizottságnál vizsgáztál.

FIGYELEM! A fellebbezési jogot nem lehet "elveszíteni". Mindegy, hogy korábban megnézted-e az írásbeli dolgozatodat vagy sem, és az is mindegy, hogy ha megnézted, tettél-e észrevételeket a dolgozatoddal kapcsolatban vagy sem. Így is, úgy is jogod van fellebbezni az eredmény ellen. Akkor is, ha még mindig az írásbeli értékelést tartod jogszerűtlennek. Az észrevétel és fellebbezés tehát teljesen független egymástól, erről több információt találsz a TASZ érettségi jogorvoslati tájékoztatójában."

 

 

Mit kell beleírnom a fellebbezésbe?

Nincsenek formai követelmények, de a következő három dolgot mindenképp bele kell írnod:

 1. Ki vagy? (Név, lakcím, középiskola neve, emelt szintű vizsga esetén a vizsgázói azonosítód.)
 2. Melyik vizsga értékelése ellen fellebbezel? (Vizsgatárgy neve, közép- vagy emelt szint, írásbeli és/vagy szóbeli, vizsga pontos dátuma és időpontja, helyszíne.)
 3. Miért tartod jogsértőnek az értékelést? (Tények, érvek, lehetőség szerint mellékelt bizonyítékok.)
   

Milyen, ezen az úton nem orvosolható panaszokat jeleztek eddig az érettségizők a szakmai ágazati érettségivel kapcsolatban?

A kötelező szakmai ágazati érettségi bevezetése álláspontunk szerint alkotmányos alapelveket sértett. De ennek kivizsgálása sajnos nagyon lassú eljárásokban történik, amelyek itt és most nem tudnak Téged jobb eredményhez segíteni. A legtöbb panasz a rossz vagy rosszul bevezetett szabályozás következménye (kevés idő volt a felkészülésre, nem azon a nyelven kellett vizsgázni, ahogy az adott tárgyat tanulták stb.). Ezek az esetek méltánytalanok, de nem befolyásolják az értékelés jogszerűségét. Ezért fellebbezésre sem adnak lehetőséget.

Nem lehet fellebbezni amiatt, hogy

 • túlságosan nehéz volt a feladatsor,  vagy függvénytáblázat nélkül aránytalanul nehéz volt a feladatsor megoldása,
 • az érettségi követelmények eltértek attól, amire a négy vagy öt év során készültek,
 • nem lehetett olyan segédeszközt használni, amit korábban lehetett,
 • az adott tárgyból, ill. a vizsga nyelvén nem volt minta feladatsor,
 • az érettségi írásbeli feladatsora tartalmában, arányaiban, nehézségi fokában nem felelt meg az minta-feladatsornak.

Vannak azonban olyan, leginkább feltehetően a „kapkodásból” fakadó hibák, melyek esetében érdemes lehet jogorvoslatot kérni, fellebbezni az érettségi eredménye ellen.
 

Mely esetekben érdemes eljárást indítani?

Az érettségi eredménye ellen csak akkor fellebbezhetsz, ha jogsértő módon értékeltek. Ha például nem javították ki az egyik feladatot, vagy a vizsgabizottság egyik tagja nem volt ott a szóbeliden, akkor megsértették az érettségi vizsga szabályait. Ilyenkor az érettségi értékelése jogszerűtlen, vagyis fellebbezhetsz. Ennek részleteit lásd itt.

Tipikus, fellebbezésre okot adó jogsértések lehetnek a következő esetek:

Hibás javítás:

 • Nem fogadtak el a javítókulcs szerint elfogadható megoldást.
 • Kevesebb pontot kaptál egy megoldásra, mint amennyi a javítókulcs szerint járna.

 Hibás, hiányos feladatsor, javítókulcs:

 • A javítókulcs nyilvánvalóan nem a helyes megoldást tartalmazza, például hibás számítást mutat be helyes megoldásként.
 • Más, de egyértelműen jó megoldást írtál, mint ami a megoldókulcsban szerepel.
 • Szakmai hiba, nem egyértelmű megfogalmazás, idegennyelvi érettséginél értelemzavaró nyelvi hiba  a feladatsorban és/vagy a javítókulcsban.
 • A feladatsorban olyan témakörből volt feladat, amely nem szerepelt a jogszabályban megjelent követelményeknek között, amelyeket itt találsz vizsgatárgyanként.

Felkészülési idő, segédeszközök megvonása:

 • Nem engedtek annyi időt a felkészülésre, mint amennyit a jogszabály előír.
 • Nem engedték, hogy használj jogszabály szerint megengedett segédeszközt – például számológépet, ahol ezt szabad.
 • A sajátos nevelési igény vagy tanulási nehézség miatt járó többlet felkészülési időt nem adták meg, vagy a speciális segédeszköz használatát nem engedték meg, pedig a szakértői bizottság véleményéből az következne, hogy ezekhez jogod van.
 • Tanulási nehézség miatt feladattípusok alóli mentesítés nem volt megoldott, pl. számítási feladatot is pontozták.
   

Milyen következményre számíthatok, ha fellebbezek?

A sikeres fellebbezésnek kétféle következménye lehet: vagy megváltoztatják az érettségi (rész)eredményt (pl. megadnak pontokat), vagy pedig megismételtetik a vizsga egy részét. A szóbeli vizsga esetén csak a megismétlés lehetséges, hiszen a szóbeli teljesítményed nem rekonstruálható. Szintén csak a megismétlés lehet megoldás, ha például megengedett segédeszközt nem használhattál. Ilyenkor nem kaphatsz “pluszpontokat”, hanem csak egy lehetőséget arra, hogy a segédeszközzel mutasd meg a tudásod.

Ha sikertelen a fellebbezés, vagyis a hatóság nem talál jogsértést, akkor nem változik az eredeti érettségi eredményed.
 

Ha meg kell ismételnem egy vizsgarészt, ez még beszámít az idei felvételibe?

Jó eséllyel igen. A vizsga megismétlésére a hatóságok igyekeznek minél előbb lehetőséget adni. (Írásbeli vizsgához például fel tudják használni a már elkészült, de az idei érettségire nem kisorsolt feladatsorokat.) Ha mégis előbb születik meg a felvételi döntés, és Te azért nem jutsz be a felsőoktatásba, mert közben megfellebbezted az érettségid eredményét, erre hivatkozva magát a felvételi döntést is megfellebbezheted.

A megismételt vizsgarész eredménye lehet jobb, ugyanolyan vagy rosszabb, mint az eredetileg megírt vizsgarész eredménye.
 

Van-e bármi kockázata rám nézve, ha fellebbezek?

 A fellebbezéskor a hatóságnak joga van vizsgálni az egész vizsgadolgozatodat. Elvben tehát változhat az értékelés a dolgozat olyan részeiben vagy olyan okokból is, amelyeket nem említettél a fellebbezésben. Valószínűtlen ugyanakkor, hogy a javítási útmutató szerint helyesen javított dolgozat eredményét rontaná a fellebbezés.

Ha a fellebbezés eredményeképp az érettségid egy részét meg kell ismételned (ld. fent), a megismétlésig nincs érvényes vizsgajegyed. Ez a felsőoktatási felvételi pontszámításnál probléma lehet. De ha az időben szerzett vizsgajegy hiánya miatt nem vesznek fel, a felvételi döntés ellen később szintén tudsz fellebbezni.
 

Milyen költségei lehetnek egy esetleges pernek? Tud-e ebben nekem bárki segítséget, támogatást nyújtani?

A fellebbezés nem per, és teljesen ingyenes. Ha a fellebbezés eredményével se vagy elégedett, utána bírósághoz fordulhatsz. Utóbbi esetben a bírósági felülvizsgálatnak már van illetékköltsége. Ez néhány tízezer forintra rúghat. Ha azonban a fellebbezés sikertelen, az eddigi gyakorlat alapján valószínűtlen, hogy a bírósági felülvizsgálat sikerre vezetne. Ezért csak különösen indokolt esetben érdemes egyáltalán próbálkozni a további, költséget jelentő bírósági eljárással.
 

Hol kaphatok további információkat?

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) érettségi jogorvoslati útmutatója részletesebben írja le a tudnivalókat.

Az Oktatási Hivatal tudja a legtöbb naprakész információt adni. Elérhetőek az info@oh.gov.hu e-mail címen, vagy pedig a 06-1-3742382-es telefonszámon (Köznevelési Programok Főosztálya). A szűk határidők miatt inkább telefonálj, ne várj az e-mail válaszra!